Internet of things dringt door in de maakindustrie

Internet of things dringt door in de maakindustrie

Internet of things een ver-van-uw-bedshow? Integendeel! Er zijn veel aspecten binnen de dagelijkse activiteiten van een typische kmo, die klaar zijn voor het type verbeteringen en tastbare voordelen die het IoT biedt, met een snelle return on investment.

Internet of things (IoT) is eigenlijk niet meer dan een logische uitbreiding van ontwikkelingen die al jarenlang aan de gang zijn in de maakindustrie. Er vindt al langer machine-to-machine informatie-uitwisseling plaats. En statistische procescontrole leunt al zwaar op ‘big data’ vanuit PLC/SCADA en vanuit de MES-systemen voor productievloer automatisering.

Internet of things wordt mogelijk gemaakt door draadloze communicatie, door ‘intelligent agents’ als Arduino of RFID en natuurlijk door het internet. Met internet of things kunnen meerdere onderdelen van een fabriek draadloos worden aangesloten op een netwerk. Producerende machines, machineonderdelen, producten, halffabricaten communiceren met andere ‘dingen’ die een rol spelen in het productieproces, onderhoudsproces of gebruiksproces. Alles kan dus real-time en draadloos met alles communiceren over allerlei relevante onderwerpen, zonder rekening te hoeven houden met organisatiegrenzen en zonder tussenkomst van mensen. En deze informatie-uitwisseling wordt in sneltempo intelligenter.

Tijdens de workshop 'Bouwen van een proof of concept voor IoT innovatie binnen uw bedrijf' op 6 oktober laat kenniscentrum 3IF in samenwerking met LSEC en Sirris u kennis maken met het internet of things, meer specifiek met de toepassing ervan binnen uw organisatie. De workshop biedt u praktische inzichten en een aanpak om een kostenefficiënte start te maken en een proof of concept uit te werken voor uw bedrijf. De workshop is praktijkgericht. Ze voorziet in een case van een fabriek die haar eerste stappen wil zetten, en demonstreert een aantal van de populaire beschikbare open-source technologieën die beschikbaar zijn.

 

Meer info over deze praktijkgerichte workshop vindt u in onze agenda.

Contact: Filiep Vincent (Sirris)

Deel dit artikel