Naar een circulaire economie: het onaangeboorde potentieel van remanufacturing

Naar een circulaire economie: het onaangeboorde potentieel van remanufacturing

Circulaire economie: iedereen heeft het erover. Maar het is lang niet altijd helder wat er precies mee bedoeld wordt, laat staan wat het voor een individueel bedrijf kan betekenen. Agoria lanceert daarom, in samenwerking met Sirris, een reeks rond circulaire economie. De komende zes maanden komt u, mede aan de hand van infographics, cijfers, getuigenissen en concrete cases, te weten wat het concept juist inhoudt en waarom het potentieel biedt voor de technologische sector, wie de voorlopers zijn in onze sector, wat er op het vlak van beleid en wetgeving op stapel staat, hoe u concreet in uw onderneming aan de slag kunt met circulaire bedrijfsstrategieën en hoe Agoria en Sirris u daarbij kunnen helpen.

Terwijl we ondertussen goed vertrouwd zijn met recyclage, is ‘remanufacturing’ (herfabricatie) nog een vrij onbekend begrip. Bij remanufacturing wordt het gebruikte product(onderdeel) op het kwaliteitsniveau gebracht van een nieuw product en beantwoordt het aan de specificaties van het originele product. Het blijft meestal ook even lang in garantie. In die zin gaat remanufacturing een stap verder dan ‘refurbishment’. In het laatste geval wordt het gebruikte product tot een aanvaardbaar kwaliteitsniveau gebracht en gaat het over minder ingrijpende, meer ‘esthetische’ bewerkingen zoals het aanbrengen van een nieuwe coating of verflaag. 

De groeiprognoses voor remanufacturing zijn veelbelovend. Een recente Europese studie voorspelt een verdrievoudiging van de jaaromzet van de Europese remanufacturing-industrie (tot 90 miljard) en van de jobs (tot bijna 600.000) tegen 2030.

Het reman proces

Gebruikte en verouderde producten, machines of onderdelen worden bij klanten teruggehaald en onderworpen aan een nauwkeurige beoordeling van de staat waarin ze verkeren. Gebruikte producten die deze eerste screening passeren, worden ontmanteld tot hun kleinste onderdelen. De onderdelen worden industrieel gereinigd. Vervolgens vinden, waar nodig, reparatie en re-engineering plaats, denk maar aan het toevoegen van functionaliteit of aan een upgrade van besturingssoftware. Aan de hand van een combinatie van gerepareerde en nieuwe onderdelen wordt vervolgens een ‘same als new’ product geassembleerd. Het geherfabriceerde product wordt, voorleer het opnieuw in het verkoopcircuit belandt, onderworpen aan de nodige kwaliteitscontrole en testen.

Goed voor het milieu én voor uw business

Remanufacturing vermindert het grondstoffengebruik, maar ook het energieverbruik en de CO2-emissies. Ter illustratie: voor het maken van een ‘geherproduceerde’ cilinderkop zijn tot 85% minder grondstoffen en 85% minder energie nodig dan voor een nieuwe, en wordt tot 50% minder CO2 uitgestoten.

Maar zijn er ook business voordelen? U bent misschien bang om uw eigen business te kannibaliseren en u denkt dat de verkoop van goedkopere ‘same as new’ producten die van nieuwe zal doen dalen? De praktijk lijkt dit tegen te spreken. Britse onderzoekers berekenden dat het competitief voordeel van remanufacturing, ofwel door de verkoop van het geherfabriceerde product aan een licht verminderde prijs ofwel door het in te passen in een leasing model, significant is. Ze zien een reductie van de inputkosten met 34%. Zelfs met een toename van de arbeidskosten, kan de brutowinst tot 50% stijgen (zie onderstaande figuur).

Potentieel van remanufacturing voor genereren van meer brutowinst (in £ of $)

Bron: Lavery and Pennel – Next Manufacturing Revolution Report

Zo kan het een voordeel zijn, om in tijden waarin aankoopbudgetten vaak beperkt zijn, flexibel in te spelen op een klantenvraag en een gecombineerde deal met nieuwe en geherproduceerde producten te kunnen aanbieden. Of kan een gebruikt product een klant in staat stellen vertrouwd te raken met uw aanbod en op termijn ook nieuwe producten te kopen. Indien u ‘high end’ producten maakt, zal er zich sowieso een tweedehandsmarkt ontwikkelen. Door zelf aan remanufacturing te gaan doen, houdt u grip op uw product en genereert ú de additionele inkomsten verbonden aan deze tweede levenscyclus. Met andere woorden, remanufacturing kan bijdragen tot klantenbinding en stelt u in staat om uw eigen merk te beschermen, ook na het eerste leven van een product. Vooral bij producten met een hoge intrinsieke waarde en een lange levensduur biedt remanufacturing potentieel.

Mooie voorbeelden van remanufacturing van machinerie allerhande, auto- of vliegtuigonderdelen, medische apparatuur, printers en kopieermachines, kantoormeubilair, etc. vindt u hier.

U wenst meer te weten te komen over remanufacturing en wat het voor uw bedrijf kan betekenen? Neem contact op met Helen Versluys van Agoria (helen.versluys@agoria.be of Thomas Vandenhaute van Sirrris (thomas.vandenhaute@sirris.be)!

 

Foto: AW-Europe is een bedrijf dat in België succesvol remanufacturing activiteiten voor automatische versnellingsbakken heeft opgezet en zo duurzame werkgelegenheid creëert.

Deel dit artikel