Nieuwe bedrijfscultuur bij Daikin omarmt verandering

Nieuwe bedrijfscultuur bij Daikin omarmt verandering

Op 2 februari kwamen er vijf nieuwe Factories of the Future bij. Daikin, Nuscience, Rousselot, Valeo en Veranneman Technical Textiles mogen dit prestigieuze label drie jaar dragen omdat ze bijzonder ver gevorderd zijn in de zeven transformaties op weg naar de fabriek van de toekomst. Ze bewezen daarmee tot het technologische kruim te behoren van de 265 Belgische maakbedrijven die al op dit traject begonnen zijn. De komende weken stellen we deze uitmuntende bedrijven één voor één aan u voor. 

De nieuwe lichting Factories of the Future zijn bedrijven die stuk voor stuk geïnvesteerd hebben in digitalisering van hun processen, in slimme processen en producten en in een ‘world class production’. Ze kunnen doordacht omgaan met energie en materialen maar ook sociaal innovatief zijn en een mensgerichte aanpak hanteren. Kortom, bedrijven die ook u kunnen inspireren en daarom een uitgebreide kennismaking verdienen. Daikin Europe mag de spits afbijten. Het regionale hoofdkwartier van de Japanse multinational voor Europa, Midden-Oosten en Afrika groeide van assemblage- en distributiecentrum uit tot internationaal hoofdkwartier voor ontwikkeling, productie en sales en tot de meest geavanceerde fabriek voor airco, warmtepompen en koelinstallaties in Europa. De vestiging in Oostende werd binnen de Daikin-familie het wereldwijde innovatiecentrum voor de ontwikkeling van verwarmingsproducten. Vijf jaar geleden vatte het zijn 'Factory Reform Plan' aan, ondersteund door 55 miljoen aan investeringen in productie en automatisering en in digitalisering in drie fasen: stabiliteit, Kaizen en teamwerk. De fabriek is zo een toonbeeld geworden van hoe het moet en doet dienst als showroom voor het bedrijf met 1.860 bezoekers in 2016. 

Sterke betrokkenheid van werknemers 

Daikin in Oostende combineert de discipline en snelheid waarmee men in Japan uitblinkt met een slimme manier van werken. Vijf jaar geleden stonden er twee robots op de werkvloer, vandaag zijn het er acht, waaronder een viertal collaboratieve robots. Slechts het begin, want de komende jaren volgen er nog tien à twintig cobots. De robots staan onder meer in voor het laden en ontladen van de persen. Dit automatiseringsproject wist de productiviteit aan de persen met 30 procent te verhogen. Dat wil echter geenszins zeggen dat de mens uit het oog verloren werd. Integendeel. De betrokkenheid van operatoren bij de continue verbetering die Daikin nastreeft is de voorbije jaren sterk toegenomen door een goede balans tussen productiviteit en werkcomfort. De werknemers worden aangemoedigd om zelf verantwoordelijkheid op te nemen: werkpost optimaliseren, aanwezigheid regelen, eigen initiatieven om de veiligheid, productiviteit en kwaliteit te verbeteren … Het bedrijf zette daar veel aandacht voor ergonomie, een uitgebreide en duidelijke communicatie en opleiding en begeleiding (ook van soft skills) tegenover. Met resultaat: bij Daikin heerst nu een cultuur waarin verandering omarmen als normaal geldt. 

Een hart voor groen

Ook op het vlak van milieu wil Daikin een voortrekkersrol in de sector opnemen. Het zette hard in op het halen van labels zoals ISO, BREEAM en Super Green Heart Factory. Cruciale factor in dit proces bleek de betrokkenheid van medewerkers, die dankzij onder andere een opleiding rond ‘eco’ mee stapten in het verhaal. Het resultaat? Daikin liet een drastische vermindering optekenen in CO2 door te kiezen voor groene stroom en er zelf ook te produceren. In vergelijking met het referentiejaar 2005 mikt men nu op een globale reductie van 75 procent. Daarnaast ging het gebruik van regenwater enorm in crescendo. Daarnaast opteerde men voor een aanpassing in het lakproces, waardoor het waterverbruik enorm daalde. Deze inspanning brachten het waterverbruik terug van 14.828 m³ tot 11.344 m³, terwijl de productiviteit intussen wel bleef stijgen. Verder werden zowel het productieproces als de producten zelf onder de loep genomen om ze in een duurzamer jasje te steken. Zo wordt er nu minder energie verbruikt, minder afval geproduceerd en ontstond het project ‘Recycle with Daikin’. 

Korte doorlooptijden stimuleren innovatie 

Jaarlijks komen er uit de fabriek in Oostende ongeveer twintig nieuwe producten, die op hun beurt nog onderverdeeld worden in verschillende subcategorieën. Daikin kan dat met een bijzonder korte doorlooptijd doordat de ontwikkeling, de productie en de ondersteunende diensten zich onder hetzelfde dak bevinden. Een vlotte lancering vraagt immers om veel acties op verschillende niveaus, inclusief een ramp-up van de productie: procedure, opleiding, lean tools, database, 3D-simulatie, prototypeshop, … In de sterke structuur zitten daarom multidisciplinaire interactiemomenten verankerd doorheen de volledige procesketen. De onderneming ondervindt ook duidelijke voordelen van de prototypeshop. Daarin worden ervaren operatoren met een verleden in de productie opgeleid om prototypes te assembleren en te evalueren. Deze input is onontbeerlijk om kort op de bal te kunnen spelen. En dat wordt ook doorgetrokken in de productie zelf. Daar ligt de planning nu slechts voor één week vast om meer flexibiliteit te creëren. Verder kon Daikin zijn stocklevels reduceren met 30 procent. 

Deel dit artikel