Oplossing voor uitdagingen aan industrie van de toekomst ligt in netwerken

Oplossing voor uitdagingen aan industrie van de toekomst ligt in netwerken

De editie van Hannover Messe 2015 stond in het teken van 'Integrated Factory - Join the Netwok!', wat verwijst naar het groeiende belang van netwerken in de industrie van de toekomst. Deze evolutie maakt deel uit van Industrie 4.0, de naam waaronder de vierde industriële revolutie vorm krijgt. Het is tegelijk een van de voornaamste uitdagingen voor de toekomst.

De steeds verdergaande digitalisering van de economie heeft ook een invloed op de industrie: almaar meer moeten fabrieken en energiesystemen in een digitaal netwerk werken, productcycli worden korter en nieuwe businessmodellen ontstaan. Solospelers dreigen aansluiting te verliezen. De concurrentiekracht zal in de toekomst steeds meer afhangen van het vermogen van bedrijven om een netwerk uit te bouwen met verschillende partijen betrokken bij het productieproces. Zo kunnen producten immers sneller worden ontwikkeld en op de markt gebracht.

In deze context zijn reële uitdagingen de introductie van algemeen aanvaarde standaards voor de communicatie tussen machines, de beveiliging van gegevens en de nieuwe businessmodellen. Netwerken zouden een oplossing kunnen bieden voor deze uitdagingen. Samenwerking is immers de manier om alle mogelijkheden volledig te ontsluiten, maar hiervoor is een netwerk van zowel machinebouw, elektrotechniek als ICT noodzakelijk. Leveranciers, producenten en klanten zullen steeds meer binnen een netwerk moeten communiceren en samenwerken, om tot optimale producten en oplossingen te komen.

In technologie vertaalt zich dit in verschillende soorten van ontwikkelingen: productielijnen worden aangesloten op digitale netwerken, innovatieve productiemethoden, een nieuwe generatie van industriële robots doen hun intrede en automatisering wordt door ICT ondersteund. Concrete voorbeelden die te zien waren op de vakbeurs, waren ondermeer verschhillende soorten cobots met geavanceerde sensorsystemen, zodat ze naast hun menselijke collega's kunnen werken zonder veiligheidsvoorzieningen, en IT-gebaseerde automatiseringsoplossingen die fundamentele veranderingen teweeg brengen in alle georganiseerde processen op de productievloer.

 

Deel dit artikel