Transformatie 4: Human Centered Organisation

Transformatie 4: Human Centered Organisation

7 Transformaties

Belangrijk kenmerk voor een lokale verankering van de productie zijn de medewerkers. De betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige ontwikkeling van hun bedrijf is cruciaal.
De transformatie ‘Human Centered Production’ vormt een cruciale conditie om voldoende snel de nodige slimme doorbraken te kunnen realiseren binnen de overige 6 transformaties. Zelfsturende cellen van hechte teams organiseren met hoge autonomie het binnenkomende werk, en hebben daardoor slechts voor een fractie van hun werktijd de specifieke aandacht of supervisie van een manager nodig. Transparante communicatie behoort  tot het DNA van elke genomineerde.

“Elke werknemer bepaalt zelfstandig wat er dient geproduceerd te worden. De betrokkenheid is hierdoor maximaal. Werkgroepjes creëren de ruimte om initiatieven en verbetervoorstellen te bespreken en te evalueren. Snelheid en flexibiliteit garanderen de implementatie ervan. Een doorgedreven implementatie van een up-to-date kennis & kunde matrix benadering maximaliseert de volledige integratie van het kunnen van de werknemers.

 

(Peter Tans – Provan)