Transformatie 5: Networked Factory

Transformatie 5: Networked Factory

7 Transformaties

Bedrijven evolueren van solospelers naar genetwerkte organisaties. Dit laat toe om risico’s en kapitaal te verdelen over de verschillende onderdelen van een samenhangend netwerk. Een geoptimaliseerd ecosysteem van toeleveranciers en partners creëert ruimte voor flexibele samenwerkingsverbanden. Ook binnen de klassieke bedrijfsgrenzen evolueert een bedrijf naar een netwerkstructuur, waarbij de verschillende onderdelen flexibel inzetbaar zijn in externe netwerken.

“Onze verdere (internationale) groei zal met name via een netwerk van competente partners opgezet worden, die volgens dezelfde QRM aansturings-methodieken zullen werken. Ons bedrijf kiest maw resoluut voor een genetwerkt business model in lijn met onze unieke USP, nl time based management, ofwel tijdgedreven werken.”

 

(Ben Proesmans – Provan)