Smart Production

RoboJob heeft een geoptimaliseerde versie van een be- en ontlaadsysteem voor machines met klauwopspanning. Het nieuwe systeem wil een antwoord bieden op de vraag naar dergelijke systemen vanuit de industrie.

Open Bedrijvendag was ongetwijfeld een groot succes voor Made Different. Zowel Sirris, FMTC en KU Leuven als de deelnemende lidbedrijven van het project konden rekenen op tal van geïnteresseerde bezoekers.

Een manier om productie in hogeloonlanden te houden, is de inzet van lerende, eenvoudig hanteerbare robots die routineus werk kunnen verrichten in een productieomgeving.

Op lange termijn worden R&D en productie best met elkaar verbonden: het is niet duurzaam om productie te delokaliseren en R&D lokaal te houden.

Industriële robots zijn voor eenvoudige verspanende bewerkingen in toenemende mate een alternatief voor bewerkingsmachines. De capaciteiten van de robot, zoals baansnelheid, positioneringsnauwkeurigheid, draagkracht en stijfheid, blijven toenemen en dit bij een dalende kostprijs. Op de Technologiedag georganiseerd door de TU van Darmstadt werden huidige mogelijkheden, beperkingen en onderzoekstopics toegelicht.

De Vlaamse regering kende op 6 juni 2012 bijna een miljoen euro strategische investeringssteun toe aan Service Magazijn Limburg (SML) in Genk. Verwacht wordt dat er hierdoor 13 bijkomende jobs gecreëerd worden.

Een bedrijf als Google investeert in een ogenschijnlijk verrassende maar veelbelovende, toekomstgerichte sector . De groeiende interesse van concerns die we nu niet kennen van de industriële robots voor ontwikkelingen in robotica zijn dan ook een overtuigend signaal dat de robots eraan komen !

Op 13 maart wordt de winnaar van de “Techni-Show Innovatie Awards” bekend gemaakt. Opvallend is dat de meerderheid van de genomineerde innovaties focust op het automatiseren en optimaliseren van processen buiten het feitelijke productieproces.

Pagina's