Transformatie 2: Integrated Engineering

Transformatie 2: Integrated Engineering

7 Transformaties

Toekomstgerichte maakbedrijven ontwikkelen hun producten en diensten in functie van de volledige waardeketen. Dit vraagt een integrale ontwerpaanpak van processen zoals verkoop, productie, onderhoud en recyclage. Het gebruik van virtuele modellen en simulaties is hierbij cruciaal. Een optimalisering van de waarde over de gehele waardeketen leidt tot robuuste, hoogkwalitatieve processen.

“Zowel voor de boormallen als voor de draagstructuren is DENTSPLY Implants in België de product-en proceseigenaar van waaruit de nieuwe product en procesontwikkelingen worden uitgerold naar de productievestigingen in Japan en US.  DENTSPLY Implants NV vormt als Vlaams bedrijf een uitgesproken leadplant in een internationale keten. Door het feit dat de productie en de ontwikkeling dicht bij elkaar gebeuren gespreid over sites in Hasselt en Leuven komt DENTSPLY Implants tot unieke producten die maar kunnen gerealiseerd worden door te beschikken over ver doorgedreven productiekennis. Wanneer een koppeling tussen ontwerp en productie noodzakelijk is, verhoogt dit uiteraard drastisch de kans op verankering.”

(Jo Massoels – Dentsply Implants)