Transformatie 6: Eco Factory

Transformatie 6: Eco Factory

7 Transformaties

Duurzame productiesystemen hebben oog voor elke fase in de levenscyclus van een product, van de aankoop van materialen, over de productie en het eigenlijke gebruik, tot aan de afvalverwerking. Ze slagen erin hun materialenkringloop te sluiten en hun energieverbruik drastisch terug te dringen. De nodige veerkracht laat deze duurzame systemen toe om in te spelen op de wisselende beschikbaarheid van materialen.

“In ons bedrijf wordt ook sterk de nadruk gelegd op een milieuvriendelijk productieapparaat. Niet alleen daalde het materiaalverbruik drastisch door het gebruik van technieken zoals 3D printen, maar ook het gebouw draait volledig op groene energie.”

(Jo Massoels – Dentsply Implants)