Networked Factory

Interactie tussen netwerkpartners wordt beschouwd als bron voor nieuwe productontwikkeling. Maar partners hebben andere noden en behoeften, wat kan leiden tot conflicten binnen het netwerk en dat de samenwerking spaak loopt.

De verschillende manieren waarop netwerken gevormd worden heeft een direct gevolg op de manier waarop coördinatie en controle van die netwerken aangepakt worden. Academici konden drie ideale types van netwerken onderscheiden.

Als genetwerkte fabriek slaagt de Waalse laserproducent Lasea erin om zijn competenties te verbreden, gebruiksklare installaties aan te bieden en tijdelijk gespecialiseerde ingenieurs aan te trekken.

Onderzoek heeft uitgewezen dat samenwerking tussen leveranciers, klanten en bedrijven (de private sector) voordelen kan opleveren. Toch is de samenwerking tussen een grotere diversiteit aan partners en hun potentiële bijdrage aan innovatie tot op vandaag onderbelicht.

Het ontstaan van nieuwe 'business fields' gaat gepaard met ondoorzichtige markstructuren, een onduidelijke rolverdeling tussen spelers en onvoorspelbare veranderingen. Dit stelt bedrijven die innovatie creëren en commercialiseren voor een aantal uitdagingen

Verscheidene studies wijzen uit dat het bouwen van een strategisch netwerk tot één van de sleuteltaken behoort voor een organisatie actief in de kenniseconomie. Tot vandaag is er echter weinig academisch onderzoek verricht naar het proces van zulke ontwikkelingen.

Een hogere doelstelling van de innovatie die ze samen ontwikkelen, verenigt de particuliere belangen van genetwerkte bedrijven in een wervend project.

Een lead plant die excelleert in competentie creëert een magnetisch veld: complementaire partners nestelen zich errond. Een lead plant is – volgens de definitie van de Vlaamse Regering – een in Vlaanderen gevestigd bedrijf, dat binnen de eigen multinational of het eigen netwerk een leidende rol speelt op basis van specifieke kennis.

Zonder ‘go-to-marketstrategie’ maakt de marktintroductie van nieuwe technologie weinig kans op slagen. Daarom houdt een businessmodel er beter van bij aanvang rekening mee. Een innovatie wereldwijd uitrollen, impliceert vaak een open-innovatiemodel.

De krachten bundelen in een open netwerk opent de deur naar businessopportuniteiten. Maar wat is het gevolg voor het kostenplaatje van R&D? Is de genetwerkte fabriek een dure aangelegenheid?

Pagina's